Dalil Puasa dalam Al-Quran

“Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diperlukan atas orang-orang yang sebelum kamu,mudah-mudahan kamu bertaqwa.” (2:183)

“(Puasa itu ) beberapa hari tertentu (29 atau 30). Barangsiapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan, maka berpuasalah pada hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang kuasa berpuasa, tetapi amat berat melakukannya, (wajib) memberikan fidya , (dengan memberi) makan seorang miskin. Barangsiapa mengerjakan sunat, maka itu amat baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (2:184)

“(Puasa itu) pada bulan Ramadhan yang diturunkan Quran pada bulan itu untuk petunjuk bagi manusia dan beberapa keterangan dari petunjuk dan membezakan antara yang hak dan yang batil..barangsiapa yang hadir diantara kamu di bulan Ramadhan hendaklah dia berpuasa. Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah pada hari lain. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tiada mengkehendaki kesukaran. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan itu dan hendaklah kamu besarkan Allah, kerana petunjukNya kepadamu,dan mudah-mudahan kamu berterima kasih kepadaNya. (2:185)

Syarat-syarat sah puasa ada enam perkara:

· Islam - tidak sah puasa orang-orang kafir dan orang murtad.

· Berakal atau mumaiyiz - tidak sah puasa orang yang hilang akal atau belum mumaiyiz.

· Suci daripada haidh dan nifas sepanjang siang hari puasa.

· Berniat tiap-tiap malam.

· Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.

· Pada hari yang sah puasa - tidak sah puasa pada hari yang diharamkan berpuasa

Beberapa adab-adab yang baik bagi menambah kesempurnaan dan pahala puasa adalah:

  • Jangan banyak berludah.
  • Jangan membuang masa dengan berbual-bual kosong dan melakukan perkara tidak berfaedah.
  • Menghindar diri daripada melihat perkara-perkara yang haram.
  • Menjauhkan diri dari sebarang pendengaran yang haram.
  • Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang mencarut dan kotor.
  • Menguasai tangan dari melakukan perbuatan haram dan menahan kaki dari berjalan ke tempat-tempat maksiat.
  • Jangan berlebih-lebihan makan dan minum ketika berbuka.
  • Jangan boros dalam perbelanjaan makan minum dan sebagainya.
  • Jangan banyak tidur, terutamanya pada siang hari.


۞MUTIARA HADIS۞

“Sepuluh permulaan Ramadhan itu adalah rahmat Allah, sepuluh pertengahan Ramadhan pula adalah keampunan Allah dan sepuluh yang terakhir pula adalah kemerdekaan Allah kepada hambaNya daripada api neraka” (Hadis Riwayat Ibn Abu Dunya dan Khatib)

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:

“Diam orang yang berpuasa itu tasbihnya, tidurnya suatu ibadah, diperkenankan doanya, dan pahala amalannya digandakan.”

0 kata kamu: